Jan.

Jan houd zich voornamelijk bezig met de dagelijkse gang van zaken. Hij is verantwoordeljk voor de communicatie tussen U.S.Bikers en de klanten en is betrokken bij alle facetten van onze organisatie.

Zijn voorliefde voor de geschiedenis en cultuur van de gebieden waar onze routes langs lopen is groot en dat wil hij graag met de deelnemers delen.

Onze reisleiders...

:)