Reisleiders

Dat de reisleiding mede van invloed is op het uiteindelijke resultaat van de reis is vanzelfsprekend en voor ons iets om altijd in de gaten te houden. Al onze reisleiders worden uitvoerig gescreend en opgeleid alvorens ze zelfstandig een reis gaan begeleiden. 

Naast kennis van het land en kennis van motoren is ook veiligheid een belangrijk aspect. Bij al onze reizen is tenminste 1 reisleider aanwezig met kennis van E.H.B.O.

Bij het aanstellen van de reisleiders wordt altijd gekeken naar de specifieke kwaliteiten van de persoon.
We zijn altijd op zoek naar de perfecte combinatie van kennis en capaciteiten. 

Ons motto is dan ook:    "Ieder zijn eigen kennis en capaciteiten, samen een ijzersterk team!"


:)