Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden groepsreizen:

Hieronder staat een korte beschrijving van de huurvoorwaarden van de groepsreizen. Voor fly and bike gelden andere regels m.b.t. de verzekeringen. Meer informatie hierover kunt u vinden op deze website bij fly and bike.


Algemeen.
Voor we op de motor vertrekken geven wij een korte instructie met betrekking tot het gebruik van de motor, wat te doen in geval van pech en ook een toelichting op de verkeersregels in Amerika . Voor vertrek dient er een getekende verhuurovereenkomst aan ons te worden overhandigd.

Rijvaardigheid
Wij nemen vooraf geen rijvaardigheidstest af, maar gaan ervan uit dat je zelf kunt bepalen of je over voldoende rijervaring beschikt om deel te nemen aan een motorreis. Indien blijkt dat een deelnemer niet over de benodigde vaardigheden beschikt waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan dan zal de motor niet worden afgegeven. Ook als tijdens de reis blijkt dat de bestuurder niet over de benodigde vaardigheden beschikt en er aanwijsbaar gevaarlijke situaties zijn ontstaan dan zal in goed overleg de bestuurder de motor afstaan. De reis kan dan of in de bus of achterop worden vervolgt, er vind geen restitutie van de huursom plaats.

Basisverzekering.
Iedere motor is voorzien van een basisverzekering. In het geval van een ongeluk dan wel schade door schuld van de huurder dan is het eigen risico $ 1.500,- 
Voor de schade aan derden bedraagt het eigen risico $1.500,- per gebeurtenis. 
Indien u kiest voor de basisverzekering dan zal er voor vertrek $1.500,- borg worden geblokkeerd op uw creditcard. Wordt de motor zonder schade ingelevert dan wordt de blokade opgeheven. Eventuele schade wordt verrekend met deze borg.

note: voor de basisverzekering is een geldige creditcard noodzakelijk.

V.I.P. verzekering.
Bij de V.I.P. Verzekering heeft u geen eigen risico. 


Voor opzet en schade veroorzaakt door onachtzaamheid, overschrijding van de snelheidslimiet, het rijden door verboden gebieden of onder invloed van alcohol/drugs is de huurder volledig aansprakelijk.

Note.
Onverzekerd blijft schade door oneigenlijk gebruik, nalatigheid, roekeloos rijden (al dan niet onder invloed van alcohol/drugs)


Banden.
Bij de basisverzekering zijn de kosten voor reparatie (of vervangen) van een lekke band zijn voor de huurder. Bij de VIP verzekering zijn de kosten voor reparatie of vervanging van banden volledig verzekerd.

Wijziging Motor.
De verhuurder behoudt zich het recht voor om een andere motor mee te geven als door omstandigheden de aangevraagde motor niet beschikbaar is. De verhuurder zal er naar streven om voor vertrek naar Amerika de bestuurder in te lichten over de wijziging. 

Beperkingen.
Het rijden op onverharde wegen, inclusief gravel is niet toegestaan.

Verkeersovertredingen.
Alle bekeuringen dienen door de huurder aangemeld en betaald te worden. Onbetaalde bekeuringen worden verhoogd met € 35,- administratiekosten.


:)